Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest MEG Real Estate Małgorzata Grodzka ul. Legionowa 14/16 lok. 1, 15-099 Białystok NIP 9661612207, tel.739 610 987 https://megrealestate.pl/
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@megrealestate.pl
3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy;
  • działań zmierzających do zawarcia umowy (w tym przedstawienia oferty jeśli o niązapytasz);
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • marketingowym, abyś na bieżąco był z ofertą – jednak tylko gdy wyrazisz na to zgodę– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać przekazane:
  • obsłudze prawnej;
  • obsłudze IT;
  • bankom;
  • operatorom pocztowyma także innym podmiotom, którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych:
  • dla celów zawarcia umowy lub przedstawienia jej warunków – jest warunkiem zawarcia umowy i jesteś zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
  • dla celów marketingowych – jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania.
6. Jeśli jednak nie podasz ich, nie będziemy mogli informować Cię o naszej bieżącej ofercie.
7. Twoje dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do wycofania udzielonej przez Ciebie zgody.
8. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: a) sprostowania danych;
b) usunięcia danych;
c) ograniczenia przetwarzania danych;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;Aby zrealizować powyższe prawa wystarczy, wiadomość e-mail na adres: biuro@megrealestate.pl
9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informujemy także, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.